KUJI house+は、ものづくりの場。

そして、KUJI house+は

きっと、あなたに何かをもたらす場。

KUJI
factoryKUJI_factory.html
JooJoo/entori/2019/2/3_aru_leng_xian_ai_hao_jianonotokaba.html
M’sMs/entori/2018/10/31_qian_chuansanchino_shou_huo_jichu_dian_fan_mai.html
KUJI
foodsKUJI_foods/entori/2018/9/29_aru_xi_shi_2.html
KUJI
galleryKUJI_gallery/KUJI_gallery.html
blogBlog/entori/2019/4/10_mao_mi.html

FB:KUJI house+

mail:slash@kujihouse.com


(店舗は2017.4末で絶賛のうちに閉店。)

2019.4.10